U galeriji Vinko Draganja op, u sklopu dominikanskoga samostana u Splitu, u četvrtak 15. prosinca 2016. , s početkom u 19.30 sati, Ivana Svedružić Šeparović, viša savjetnica pri Konzervatorskom odjelu Ministarstva kulture u Splitu, i Lana Kekez, konzervatorica-restauratorica, održat će javno predavanje pod naslovom “Fr. Vinko Draganja op. – analiza opusa i konzervatorsko-restauratorski zahvat”.

Projekt konzerviranja-restauriranja 35 štafelajnih slika Vinka Draganje, splitskoga dominikanca i slikara, bio je dio cjelovitoga programa popisivanja i zaštite pokretnih predmeta i umjetnina iz crkve sv. Katarine i samostana dominikanaca koji je pokrenuo Konzervatorski odjel u Splitu, a u njegovo ime vodila viša savjetnica Ivana Svedružić Šeparović. Konzervatorsko-restauratorski radovi na slikama u cijelosti su financirani sredstvima Ministarstva kulture u okviru programa zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara koji je dio Programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske. Četverogodišnje konzervatorsko-restauratorske zahvate na Draganjinim slikama vodile su Lana Kekez, Kristina Krivec i Julija Baćak, konzervatorice-restauratorice koje su diplomu stekle na Umjetničkoj akademiji u Splitu.

Javnim predavanjem predstavit će se spoznaje o Draganjinom opusu do kojih se došlo tijekom višegodišnjeg zahvata, i to s gledišta povijesnoumjetničke i konzervatorsko-restauratorske struke.

Predavanje se održava u sklopu nedavno otvorene izložbe na kojoj publika može vidjeti 37 Draganjinih djela iz zbirke splitskog dominikanskog samostana koje nikada nisu bile izlagane. Izložba je priređena u sklopu proslave 800. obljetnice utemeljenja Reda propovjednika.