Sukladno čl. 6. Pravilnika o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu, Studentski zbor Sveučilišta u Splitu, raspisuje Javni poziv za dostavu projektne i programske dokumentacije s ciljem izrade Plana aktivnosti za kalendarsku godinu 2017.

Svi studenti pojedinci, studentske skupine i Udruge mogu dostaviti razrađene projekte i programe najkasnije do 9. studenog u 23:59 na e-mail adresu potpredsjednice Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu (josipa.bliznac@gmail.com) s NAZNAKOM: Nenatječajna sredstva.

Sukladno Pravilniku o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu nenatječajna sredstva odnose se na projekte i programe koji su od opsega i važnosti za Sveučilište u cjelini, i koji predstavljaju stalne aktivnosti studentskih programa i projekata iz područja:

A) Kultura, umjetnost i sveučilišni mediji

  • organizaciju i financiranje dugoročnih ( višegodišnjih i stalnih ) kulturnih, umjetničkih i medijskih aktivnosti na Sveučilištu u Splitu;
  • sudjelovanje sveučilišnih predstavnika na nacionalnim i međunarodnim smotrama, izložbama i natjecanjima;
  • za organizaciju i financiranje dugoročnih ( višegodišnjih i stalnih ) nacionalnih i međunarodnih smotri, izložbi i natjecanja na Sveučilištu u Splitu

B) Znanost i tehnologija

  • organizaciju i financiranje dugoročnih (višegodišnjih i stalnih) znanstvenih i tehnoloških aktivnosti na Sveučilištu u Splitu;
  • sudjelovanje sveučilišnih predstavnika na nacionalnim i međunarodnim znanstvenim i tehnološkim skupovima;
  • za organizaciju i financiranje dugoročne (višegodišnje i stalne) suradnje između Sveučilišta u Splitu i međunarodnih, priznatih institucija iz područja znanosti i tehnologije.

C) Studentski sport

  • Međufakultetska natjecanja – Prvenstva Sveučilišta u Splitu
  • Međusveučilišna natjecanja – Sveučilišna Prvenstva Hrvatske
  • Međusveučilišna natjecanja – Sveučilišna Prvenstva Europe

a sve sukladno Strategiji i Akcijskom planu Sveučilišta u Splitu.

Klikom na sljedeće linkove preuzmite pripadajuće dokumente:

Posebnu pažnju posvetiti člancima 30., 31., 32. i 33. Pravilnika o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu.