Sveučilište u Splitu objavilo je Javni poziv na natječaj za dostavu prijedloga projekata i programa koji će se financirati natječajnim sredstvima iz upisnina za akademsku godinu 2017. – 2018.

Zadnji dan za predaju prijedloga projekata i programa je četvrtak 5. travnja 2018. godine, zaključno sa 23:59 sati.

Kontakt osoba na Sveučilištu: Krešimir Meić, mag. iur., stručni suradnik za pravne poslove, Poljička cesta 35, tel: 021/ 558-246

Dokumentacija Javnog poziva nalazi se na poveznici Sveučilišta u Splitu: Javni poziv