U ponedjeljak 13. lipnja 2022. godine u Galeriji Knifer u Osijeku otvara se izložba Slikarstvo i mogućnosti slike: generacija 2021. Svečano otvorenje je u 20 sati, a izložba će se moći razgledati do 24. lipnja.

Izložbeni projekt Slikarstvo i mogućnosti slike: generacija 2021. predstavlja diplomske radove studenata Odsjeka za slikarstvo Umjetničke akademije u Splitu koji su diplomirali u klasi doc. art. Vedrana Perkova. To su: Davor Drčelić, Ivan Jerončić Grba, Davor Drčelić, Ivan Jerončić Grba, Ivo Mateljak, Mia Minigo i Ivona Pupačić.

Teorijska mentorica njihovih diplomskih radova bila je doc. dr. sc. Blaženka Perica, a mentor Fotografije je izv. prof. art. Ivan Kolovrat.

Tekst za katalog izložbe potpisuje as. Božo Kesić.

Izložba je bila premijerno održana u Sveučilišnoj galeriji u Splitu (8. – 18. ožujka 2022.), a nakon Osijeka će biti predstavljena u Zagrebu, u Galeriji SC (26. lipnja – 9. srpnja 2022.).

Mia Minigo, iz ciklusa Ostavljeno po strani, 2020., grafika

 

Iz kataloga izložbe

PIŠE Božo Kesić

Aktualna izložba dio je višegodišnje izlagačke djelatnosti Odsjeka za slikarstvo Umjetničke akademije u Splitu usmjerene prema osposobljavanju studenata za samostalno izlaganje i za njihovo pozicioniranje na nacionalnoj umjetničkoj sceni.

Davor Drčelić, Ivan Jerončić Grba, Ivo Mateljak, Mia Minigo i Ivona Pupačić recentno su diplomirali slikarstvo na Umjetničkoj akademiji u Splitu, u klasi profesora Vedrana Perkova. O stvaralačkim mogućnostima ove obećavajuće generacije umjetnika svjedoče dosadašnja skupna i samostalna izlaganja te umjetnički radovi što su okosnica trenutne izložbe. Predstavljene autore zanimaju teme poput post-panoptizma (pomak sa nadzora i pojedinaca i „javne sfere“ na sveprisutni tehnologijski nadzor „privatne“ i svake druge „sfere“, ali bez prisutnosti ili uz dehumanizaciju subjekta kao njenog središta); „metaverzuma“ (ali kao metaslike – slike o slici – pa i neke vrste onoga što William John Thomas Mitchell naziva hiperikonom); polusvjesnog procesualnog slikarstva koje kroz medij crteža nanovo razotkriva slikovnu „rešetku“ (grid) i iluzionizam kojima „fizička“ slika nikako ne uspijeva umaći; i konačno, reprezentacije ili tumačenja specifičnih pojava u našemu društvu putem osobnih ikonografija ili „likovnih semiotika“.

 

Opisi radova i kratke biografije autora dostupni su na ovoj poveznici.