Poslovni dnevnik poziva studente s invaliditetom da se prijave na projekt “Iskustvo zlata vrijedi 2014.” i tako dobiju priliku za radnu praksu koja zaista zlata vrijedi!

 

Kad govorimo o osobama s invaliditetom, govorimo zapravo o osobama s dugotrajnim tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima, koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprečavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima. Takve osobe teško dolaze do posla na hrvatskom tržištu rada, a znanja kojima raspolažu često su ograničena ili zastarjela obzirom na potrebe i razvoj tržišta rada.

Iako su hrvatski radni zakoni afirmativni kad su u pitanju osobe s invaliditetom, stopa njihovog zapošljavanja u usporedbi s europskim standardima još uvijek je vrlo niska. Novim zakonom koji je stupio na snagu počekom 2014. godine, tvrtke su obvezne na svakih dvadeset i pet zaposlenika zaposliti i jednu osobu s invaliditetom, a ako to ne učine, dužne su plaćati poseban porez za rehabilitaciju ili zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Gledajući na taj problem iz aspekta osoba s invaliditetom te njihovih obitelji, socijalizacija i uključivanje u normalnu, radnu svakodnevicu ili pak omogućavanje dodatnog obrazovanja i prekvalifikacija, imaju neusporedivo jači odjek kod takvih osoba nego saznanje o tome da tvrtke plaćaju naknadu za rehabilitaciju ili zapošljavanje osoba s invaliditetom, ako to nije baš u direktnoj korelaciji s njima i njihovim životima. S druge strane, ako poslodavci ili obrazovne institucije pruže mogućnost takvim osobama za stjecanjem radne prakse, dodatnih znanja ili ih pak zaposle kao regularne zaposlenike, za osobe s invaliditetom otvara se jedna potpuno nova perspektiva, a gledajući s ljudske strane, i nada u potpuno novi, sadržajniji i kvalitetniji život.

Kroz projekt Iskustvo zlata vrijedi 2014. Poslovni dnevnik je odlučio proširiti svijest u poslovnoj zajednici i šire te problematizirati pitanje zapošljavanja osoba s invaliditetom u Hrvatskoj i u suradnji s partnerima-poslodavcima omogućiti studentima s invaliditetom, koji se prijave na natječaj, radnu praksu s eventualnom kasnijom mogućnošću zapošljavanja.

Važno je napomenuti da je studenata, koji su se izjasnili o svom invaliditetu, tek tristotinjak u Hrvatskoj, a vrlo, vrlo mali je postotak onih koji imaju iskustvo rada kao studenti. U projekt ulazimo uz podršku Ministarstva rada i mirovinskog sustava te uz pomoć stručnog partnera Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH kao i operativnog partnera Udruge “Zamisli”. Sa SOIH-om ćemo pripremiti kompletni sadržajni dio kampanje, a Udruga “Zamisli” je ponudila svoju pomoć na projektu u smislu osiguravanja asistenata, prijevoza, literature ili daktilografa studentima koji budu odabrani, kako bi nesmetano obavljali svoje radne zadatke. Sama udruga posjeduje bazu s preko 100 studenata s invaliditetom i rado će ih motivirati da se i oni prijave na natječaj.

 

Timeline projekta

Trajanje najavne kampanje: 15. travnja – 1. svibnja 2014.

Trajanje editorijal kampanje na platformama Poslovnog dnevnika: 1. svibnja – 1. srpnja 2014.

Objava web specijala na portalu poslovni.hr i natječaja za studente s invaliditetom: 1. svibnja 2014.

Trajanje natječaja i sakupljanje prijava studenata: 1. svibnja – 15. lipnja 2014.

Evaluacija prijava i usklađivanje s partnerima-poslodavcima te SOIH-om: 15. – 20. lipnja 2014.

Završni event/druženje – brunch poslodavaca, studenata te predstavnika javne uprave i medija: između 20. lipnja i 5. srpnja 2014.

Na dan završnog eventa u sklopu tiskanog izdanja Poslovnog dnevnika izlazi poseban prilog na 16 stranica posvećen društveno-odgovornom poslovanju općenito, ali i s detaljnijim osvrtom na problematiku projekta – zapošljavanje osoba s invaliditetom.

 

Editorijal kampanja

U intervalu od 1. svibnja do 1. srpnja 2014. godine, na tiskanoj platformi Poslovnog dnevnika izlazit će reportaže koje će problematizirati pitanja zapošljavanja osoba s invaliditetom u Hrvatskoj. Tijekom 7 tjedana, u frekvenciji jednom tjedno, a na formatu do dvije stranice, obrađivat će se sljedeće teme (kronološkim slijedom):

1) Zapošljavanje osoba s invaliditetom u Europi – usporedba zemalja EU i Hrvatske

2) Zakonske izmjene s ciljem boljeg zapošljavanja osoba s invaliditetom u Hrvatskoj

3) Mogućnosti obrazovanja osoba s invaliditetom prema potrebama tržišta rada (problem: obrazovni sustav je zastario, što sad?)

4) Mogućnosti prekvalifikacije osoba s invaliditetom uz pomoć države i privatnih poslodavaca

5) Mogućnost korištenja sredstava iz EU fondova za obrazovanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom (intervjui s ministricom Milankom Opačić i ministrom Mirandom Mrsićem)

6) Predstavljanje krovnih nevladinih udruga koje se bave pomaganjem osobama s invaliditetom

7) Primjeri iz prakse – DOP privatnih poslodavaca Teme su podložne izmjene u skladu s preporukama i u koordinaciji s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava, Ministarstva socijalne politike i mladih te SOIH-a.

Sve ove teme će biti objavljene i u web-specijalu Iskustvo zlata vrijedi 2014., na portalu poslovni.hr.

Partneri projekta bit će prisutni logotipima u pasici u dnu reportaža. Njihov prikaz će biti definiran na način: “projekt podržavaju”, a potom slijede njihovi logotipi. Na isti način partneri-poslodavci će biti prikazani i na web-specijalu na portalu poslovni.hr. Kroz same članke/reportaže u tiskanom izdanju Poslovnog dnevnika u kontinuitetu ćemo provlačiti mišljenja, iskustva/prakse i intervjue s partnerima-poslodavcima.

 

Najavna kampanja, prijave studenata, uvjeti natječaja, selekcijski proces, odabir kandidata

Na web-specijalu svaki će partner imati svoj “mikro prostor” za prezentiranje misije/vizije i DOP usmjerenja svog poduzeća te za opis praktikantskog mjesta (jednog ili više njih) za koja se studenti s invaliditetom mogu prijaviti.

Projekt ćemo najavljivati tijekom 2 tjedna putem društvenih mreža u vidu PR članaka te Styrijinih platformi (24sata, Večernji list, Poslovni dnevnik). PR članci će imati funkciju interesnoj skupini pobliže objasniti propozicije natječaja, start natječaja i sl. Jedina propozicija će zapravo biti da se na natječaj mogu prijaviti studenti u dobi od 18 do 25 godina s priloženom/skeniranom i uploadanom dokaznicom o invalidnosti, a prema sistematizaciji invalidnosti sukladno ZOR-u. Svaki partner-poslodavac u svom će “mikro-prostoru” na web-specijalu opisati za koje je studente, odnosno s kojom vrstom invalidnosti, praktikantsko mjesto primjereno. Svaki će student u prostoru na prijavi napisati i kratko motivacijsko pismo, zašto bi baš on/ona trebali dobiti praktikantsku šansu. Pri krajnjem odabiru studenata, uz zadovoljenje bazičnih uvjeta (godine starosti, dokaz o invaliditetu), motivacijsko će pismo odigrati glavnu selekcijsku ulogu.

U selekcijskom procesu partnerima-poslodavcima će pomagati i stručni partner projekta agencija Adecco te SOIH. U dogovoru s partnerima-poslodavcima, a ukoliko za pojedinu praktikantsku poziciju bude više kandidata, može se organizirati i poseban termin predstavljanja kod partnera-poslodavca na koji bi se pozvali mogući kandidati. Partner-poslodavac će na licu mjesta odabrati idealnog kandidata. Cijeli postupak logistički vodi i koordinira Poslovni dnevnik.

Poslovni dnevnik će u intervalu od 15. travnja do 5. srpnja (okvirno 60 radnih dana) omogućiti postavljanje stalaka za novine na 20 fakulteta u Hrvatskoj, sa po 50 primjeraka tiskanog izdanja Poslovnog dnevnika svaki dan. Stalci će biti brendirani obilježjima projekta, a logotipi partnera-poslodavaca, stručnih partnera te pokrovitelja bit će prisutni na stalcima. Cilj postavljanja stalaka s novinama je da i mladoj akademskoj populaciji približimo problematiku zapošljavanja osoba s invaliditetom, tj. da im pružimo priliku da čitaju o toj temi u svom prirodnom okruženju – na fakultetu.

 

Završni eventbrunch

Brunch je susret poslodavaca i studenata te predstavnika resornih Ministarstava, stručnih partnera projekta i medija. U opuštenom okruženju poslodavci će studentima simbolično podijeliti ugovore o praksi i eventualno neki dar dobrodošlice u tvrtku.

Brunch koordinira i organizira Poslovni dnevnik te ujedno poziva medije van Styrijinog sustava da poprate događaj.

Nakon bruncha na platformama Poslovnog dnevnika objavljujemo veliku reportažu u kojoj predstavljamo ukratko studente-praktikante, skupljamo izjave partnera-poslodavaca i ostalih aktera bruncha.

 

Prilog u tiskanom izdanju Poslovnog dnevnika na dan eventa

Svaki partner-poslodavac ima pravo na 1/1 stranicu oglasa unutar priloga – preporuka: oglas DOP tematike. Prilog će biti stavljen i na web-specijal u PDF formatu.

 

Press konferencija uoči projekta

Prije samog starta projekta u prostorima Styrije organizirat ćemo press konferenciju na kojoj ćemo šire predstaviti projekt, istaknuti njegove benefite te predstaviti sve aktere i partnere projekta te pokrovitelje.

 

Paketi za partnere-poslodavce

Svaki partner-poslodavac bit će u projektu zastupljen na način kako je opisano u ovom dokumentu. Obveza partnera-poslodavca je da osigura barem jedno praktikantsko mjesto za studenta s invaliditetom, ovisno o profilu i mogućnostima koje njegova djelatnost pruža te na rok i s datumom starta prema vlastitom odabiru. Svi partneri-poslodavci su jednako zastupljeni u projektu – nema “velikih”, “srednjih” ili “malih” partnera.

 

Iskustvo zlata vrijedi 2014 (letak)