Znanstveni časopis ICAR – International Journal of Young Conservators and Restorers of Works of Art  poziva autore – studente konzervacije-restauracije i one koji su nedavno diplomirali – da svojim prilozima sudjeluju u oblikovanju drugog broja časopisa. Rok za prijavu sažetaka je 31. ožujka 2017. Detaljne upute dostupne su na web-stranici časopisa.

 

CARE

Fakultet za konzerviranje-restauriranje umjetnina Akademije likovnih umjetnosti u Varšavi, čiji su sadašnji i bivši studenti pokrenuli časopis ICAR, u svibnju organizira konferenciju CARE! Conservation and REstoration Conference.

Prvi dan konferencije rezerviran je za prezentacije autora čiji su radovi objavljeni u prvom broju ICAR-a te za okrugli stol o publiciranju znanstvenih i stručnih radova. Idućeg su dana na rasporedu prezentacije studenata i nastavnika Državne akademije likovnih umjetnosti u Stuttgartu i Fakulteta za konzerviranje-restauriranje umjetnina Akademije likovnih umjetnosti u Varšavi. Studenti i nastavnici varšavske Akademije svoje će radove predstaviti i posterima. Detaljne informacije o konferenciji dostupne su ovdje.