Hrvatska udruga za promicanje i razvoj tiflotehnike (HUPRT) je nevladina i neprofitna organizacija koja okuplja i djeluje u korist osoba s invaliditetom. HUPRT organizira besplatnu informatičku edukaciju i pruža tehničku podršku korisnicima računala, posebno osobama oštećenog vida. HUPRT također nudi besplatne priručnike o korištenju čitača zaslona koje koriste osobe oštećenog vida u samostalnom radu s računalom. Uz to pružaju uslugu asistenta/pratitelja. Sve njihove usluge za osobe s invaliditetom su besplatne.

Za detaljnije informacije o aktivnostima koje HUPRT provodi za korisnike na području Republike Hrvatske možete se javiti na broj telefona 01/4839 534, na e-mail adresu: info@huprt.hr  ili na poštansku adresu Ulica grada Mainza 29, 10 000 Zagreb.

 

HUPRT – kontakt podaci
Ulica grada Mainza 29, 10 000 Zagreb
Tel./fax: 01/4839 534
e-mail: info@huprt.hr