Odsjek za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije u Splitu najavljuje gostujuća predavanja dr. techn. Dubravke Jembrih-Simbürger s Instituta za znanost i tehnologiju u umjetnosti (Institut für Naturwissenschaften und Technologie in der Kunst) Akademije likovnih umjetnosti u Beču koja će se održati 9. i 10. siječnja 2020. (četvrtak i petak).

Dana 9. siječnja 2020. predavanja će se održati u sjevernom tornju Sveučilišne knjižnice u Splitu, u multifunkcionalnoj dvorani na 2. katu (Ruđera Boškovića 31). U petak 10. siječnja 2020. predavanja će se održati u Sveučilišnom centru Split (Cvite Fiskovića 3 / slikovne upute).

Predavanja će biti na hrvatskom jeziku i bit će otvorena za javnost.

Gostovanje dr. techn. Dubravke Jembrih-Simbürger organizira doc. art. dr. sc. Sagita Mirjam Sunara (kontakt: sagita.mirjam.sunara@umas.hr) kroz program akademske mobilnosti Erasmus+.

 

Zahvaljujemo Sveučilišnoj knjižnici u Splitu i Studentskom centru Split što su nam ustupili prostor za održavanje programa.

 

Raspored i sažeci predavanja

 

9. siječnja 2020. (četvrtak)

 

11.00 – 11.10 Uvodna riječ organizatora

 

11.10 – 11.30 Iz tehničke kemije u područje kulturne baštine + 10 minuta za raspravu

Kroz uvodno izlaganje predavačica će dati kratki uvid u svoje obrazovanje i profesionalnu karijeru. Na vlastitom će primjeru pokazati da se kemičari (fizičari itd.) ne moraju baviti samo klasičnim, svima dobro poznatim područjima “čiste” kemije, već da je područje njihova djelovanja puno opširnije. Na području kulturne baštine različite prirodoslovne teme dodiruju se s umjetnosti i konzervacijom-restauracijom. Koja je tu uloga kemičara i(li) fizičara, stručnjaka koje nazivamo conservation scientists?

 

11.40 – 12.40 Institut za znanost i tehnologiju u umjetnosti Akademije likovnih umjetnosti u Beču + 10 minuta za raspravu

U predavanju će se predstaviti Institut za znanost i tehnologiju u umjetnosti u Beču, njegova organizacija te nastava koja se na njemu izvodi u okviru različitih studijskih smjerova na Akademiji likovnih umjetnosti u Beču (naglasak će biti na studiju konzervacije-restauracije). Dat će se uvid u istraživanja koje se provode u suradnji s muzejima, arhivima, sveučilištima itd., a predstavit će se i analize koje Institut radi za “tržište” (npr. za galerije, aukcijske kuće, privatne osobe).

 

12.50 – 13.20 Pauza

 

13.20 – 14.50 Analitičke tehnike ispitivanja u umjetnosti i arheologiji + 10 minuta za raspravu

Pregled važnijih analitičkih tehnika te objašnjenje njihove uloge u umjetnosti i arheologiji s primjerima iz radne svakodnevice Instituta za znanost i tehnologiju u umjetnosti u Beču. Destruktivne i nedestruktivne metode, laboratorijski i prijenosni uređaji za analizu: FTIR, Raman, UV-Vis spektroskopija, XRF, SEM-EDX, Py-GC/MS. Metode koje su dostupne za analizu na akceleratorima (npr. PIXE, PIGE, MeV-SIMS) i sinkrotronima (npr. XANES) unutar Europe u okviru istraživanja.

 

10. siječnja 2020. (petak)

 

10.00 – 10.45 Identifikacija i klasifikacija pigmenata iz 19. i 20. stoljeća: zbirka pigmenata Instituta za znanost i tehnologiju u umjetnosti u Beču + 10 minuta za raspravu

Zbirka pigmenata Instituta za znanost i tehnologiju u umjetnosti u Beču sadrži 400 anorganskih i 800 organskih pigmenata te 490 uzoraka različitih vrsta materijala poput vezivnih tvari (prirodnih i sintetičkih – smola, voskova, ulja, polimera), aditiva itd. Ti vrijedni materijali služe kao reference kod analiza nepoznatih uzoraka uzetih s umjetničkih djela.

Materijali se već godinama obrađuju u okviru doktorskih disertacija i bezbrojnih analiza sa studentima smjera konzervacije-restauracije. Kako bi se zbirka učinila dostupnom i drugim ustanovama u svijetu, u tijeku je izrada online baze podataka.

Svi su materijali inventarizirani i opisani, dodane su informacije iz literature itd. Poučeni iskustvom da se nazivi materijala na bočicama često ne podudaraju s kemijskim sastavom pigmenta u bočici, na Institutu su utvrdili da pigmente u bočicama treba ispitati s multi-analitičkim metodama kako bi se dobila sveobuhvatna informacija o sastavu dotičnog materijala. Iz toga je razloga dio zbirke koji sadrži pigmente analiziran s XRF, XRD, FTIR i Raman spektroskopijom. Rezultati tih analiza (spektri i interpretacija) su, uz ostale informacije, kompletirani u Microsoft Access bazi podataka koju trenutačno transferiraju u online bazu podataka. Uz to, spektre dobivene pojedinim metodama koriste kao referentne spektre u opciji pretraživanja (“search”) u svojim internim software-programima kod analiza nepoznatih materijala uzetih s umjetničkih predmeta.

 

10.55 – 11.55 Izazovi očuvanja obojenih skulptura na otvorenom: (foto)degradacija alkidnih boja + 10 minuta za raspravu

U predavanju će se govoriti o utjecaju UV zračenja na fotodegradaciju alkidnih boja sa sinetičkim organskim i anorganskim pigmenima (fokus će biti na sintetičkim organskim pigmentima). U okviru projekta koji se provodio u suradnji s Institutom Ruđer Bošković u Zagrebu (dr. sc. Ivančica Bogdanović Radović) istraživalo se kako alkidne (i akrilne) boje koje sadrže sintetičke organske pigmente (SOP) reagiraju na utjecaj UV zračenja tipičnog za vanjske uvjete. Projekt se provodio na pripremljenim mock-up uzorcima boja koje su umjetno starene izlaganjem UV zračenju (slabijoj i jačoj dozi) do četiri mjeseca. Prije starenja i poslije određenih vremenskih perioda uzorci su analizirani različitim analitičkim metodama (FTIR-ATR, Raman, UV-Vis, Py-GC/MS i MeV-SIMS) s ciljem kontroliranog praćenja fotodegradacije boja. Budući da organske materijale (sintetička veziva, organske pigmente) nije moguće lako i precizno identificirati s prijenosnim uređajima i nedestruktivnim metodama (sintetički organski pigmenti u puno slucčajeva imaju veoma slični kemijski sastav), na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu testirana je primjena nove metode za njihovu analizu – MeV-SIMS. Da bi se utvrdilo u kojoj se mjeri rezultati dobiveni na mock-up uzorcima podudaraju sa stvarnim situacijama, analizirani su i uzorci s obojenih skulptura iz Parka skulptura Željezare Sisak u suradnji s kolegicama mr. art. Mirtom Pavić (Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu) i dr. sc. Sagitom Mirjam Sunarom (Umjetnička akademija u Splitu).

 

Kratki životopis predavačice (na engleskom jeziku)

Dubravka Jembrih-Simbürger born 1972, after the Chemistry school diploma in 1990 in Zagreb she studied technical chemistry in Vienna and received her MSc (Diplomingenieur, Dipl.-Ing.) in 1999 and Doctor`s Degree in Technical Sciences (Dr. techn.) in 2002 from the Vienna University of Technology, both with Grants from Austrian Research Centres Seibersdorf (ARCS).

Topic of the diploma thesis: Identification and classification of iridescent Art Nouveau glass
Topic of the doctoral thesis: Infrared radiation, x-ray, electron, and proton probe techniques for the identification and classification of historical glass objects

During her studies she worked part-time at the Austrian Research Centres Seibersdorf (ARCS) on experiments concerning the waste management, disposal of nuclear waste and later on iridescent Art Nouveau Glass.

In 1998, during her diploma thesis she came in touch with Academy of Fine Arts Vienna, first contract about teaching assignment (1998-2002) followed by Staff Scientist position in 2002. From 2005-2013 she was deputy of the Institute of Science and Technology in Art, Academy of Fine Arts Vienna.

Her research interests include different materials in art and their stability, e.g. modern and contemporary paints, natural and synthetic materials, glass, paper, parchment, inks as well as the application of new analytical methods (laboratory, accelerators) in the field of cultural heritage. She has published 38 papers in international journals; she has had 25 lectures and 29 poster presentations at international conferences. She is a member of the Academic Boards for Teaching, International Relations, and PhD studies at the Academy of Fine Arts Vienna; member of ICOM and ÖRV (Austrian Association of Restorers).