Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti u sklopu Erasmus+ mobilnosti nastavnog osoblja Scena A, Zagrebačka 3.

  • ponedjeljak, 03. travnja od 10 do 13 h
  • srijeda, 05. travnja od 09 do 12 h
  • četvrtak, 06. travnja od 11 do 13 h
  • četvrtak, 06. travnja 19:30 h produkcija

Eventualne individualne lekcije u dogovoru sa profesoricom Vitkai Kučera.