Svečani koncert i promocija nosača zvuka

“Flauta i orgulje u baroku”

Nastupaju:

Ana Domančić

Mario Penzar

Modertorica:

dr.sc. Bosiljka Perić-Kempf

Crkva Gospe od zdravlja

25. lipnja 2014. u 20 sati