Sveučilište u Splitu ponovno je produžilo rok za prijavu na Natječaj za odlaznu mobilnost nastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa, Suradnja s partnerskim zemljama, Ključna aktivnost 1 (KA107) – omotnica IPA- Mostar.

Mobilnost se može realizirati na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru.

Novi rok za podnošenje prijava je 8. ožujka 2019.

Poveznica