Na prijedlog Povjerenstva za rangiranje kandidata za ERASMUS u ak. god. 2016./2017. (u sastavu: izv. prof. Larisa Aranza; doc. Slobodan Tomić i doc. Mihovil Karuza) dekan je dana 11. ožujka 2016. godine donio odluku o rangiranju kandidata za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa ERASMUS+

ERASMUS +Odluka