Hrvatska Mensa podružnica Dalmacija organizira testiranje inteligencije u subotu 05.11. na FESB-u. Prijave se primaju na dan testiranja na Mensinom pultu na ulazu u dvoranu za testiranje od 10.30 do 13.00, s tim da će pristup testiranju biti odmah, po formiranju dovoljnog broja u grupi. Potrebno je imati osobni dokument sa fotografijom i indeks kako bi se mogao ostvariti popust koji važi za učenike i studente. Prijava se može napraviti i na web-stranici, kao i uplata, potvrdu koje treba donijeti na testiranje. Otvorena je i facebook-stranica – Testiranje inteligencije u Splitu.