Vrijeme i mjesto upisa

Kandidati koji na Dodatnim provjerama (DPZVS) Umjetničke akademije i Državnoj maturi u rujnu 2016. steknu pravo upisa obvezni su izvršiti upis na Studentskoj referadi i to 22. rujna  2016. u vremenu od 10.00 do 12.00.

Troškovi upisa

(uplaćuju svi studenti)

Iznos troškova upisa: 400 kn
Žiro račun Umjetničke akademije u Splitu (IBAN): HR5223300031100090996
(napomena: pri ispunjavanju uplatnice u JEDNOM NIZU napisati brojeve NA POČETKU retka!)

Primatelj: Umjetnička akademija u Splitu
Model uplate: HR02
Poziv na broj: OIB
Svrha doznake: troškovi upisa ak.god. 2016./2017.

Participacija

Redoviti studenti državljani RH i državljani država članica EU koji u akademskoj godini 2016./2017. po prvi puta upisuju prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog te stručnog studija ne plaćaju participaciju u troškovima studija.

Svi ostali uplaćuju participaciju u iznosu: 10.000 kn

Žiro račun Umjetničke akademije u Splitu (IBAN): HR5223300031100090996
(napomena: pri ispunjavanju uplatnice u JEDNOM NIZU napisati brojeve NA POČETKU retka!)

Primatelj: Umjetnička akademija u Splitu
Model uplate: HR02
Poziv na broj: OIB
Svrha doznake: školarina ak.god. 2016./2017.

Potrebni dokumenti

 Za upis je potrebno donijeti:

  1. dvije fotografije (veličina 35*45 mm),
  2. izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani
  3. dokaz o završenom srednjoškolskom obrazovanju (nije potrebno za studente prijavljene preko NispvU )
  4. potvrdu o prebivalištu
  5. potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu 400,00 kn
  6. potvrda o uplati participacije (za studente koji po drugi put upisuju prvu godinu studija tj. već su upisani ili su bili upisani na nekom preddiplomskom ili dodiplomskom studiju)

Formulari za upis (Prijava za upis i Upisni list) preuzimaju se kod podvornice.

Index se preuzima u gore navedenom terminu uz predočenje potvrde o uplati troškova upisa u Studentskoj referadi.

Studenti koji će boraviti u Studentskom domu naknadno donose potvrdu o tome.