Sveučilišni centar za savjetovanje studenata, savjetovalište za studente s invaliditetom poziva vas na prvu u nizu tribina koje organizira ovo savjetovalište a koja će se održati u subotu, 30.01.2016. s početkom u 19:00 h u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu (Ruđera Boškovića 31).

Tema tribine je godišnjica pune primjene zakona o profesionalnoj rehabilitaciji.

Posebna gošća tribine je ravnateljica zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Lidija hrastić Novak a osim nje na tribini će govoriti i Ivan Bogdanović u ime savjetovališta, Aleksandra hajdić u ime HZZ-ova regionalnog ureda Split, Žana Plazibat u ime HUP-a te Tomislav Bogović u ime ustanove DES.

Svrha ove tribine je propitati sve efekte vidljive nakon prve godišnjice pune primjene zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom te donijeti zaključke koji će pomoći svima koji sudjeluju u provedbi i praćenju ovog zakona.