Tjedan kuture je manifestacija koju po prvi puta organizira Studentski zbor Sveučilišta u Splitu u suradnji sa Studentskim zborom Umjetničke akademije. Kroz izložbe, predstave, predavanja i koncerte u tjedan dana biti će predstavljeni svi odjeli Umjetničke akademije u Splitu. Manifestacija će se održati u trajanju od 19. do 26. travnja na različitim lokacijama.