Slikari Umjetničke akademije sveučilišta u Splitu pozivaju sve studente UMAS-a te akademije u Rijeci, Osijeku, Zagrebu i Novom Sadu da se priključe i sudjeluju na zajedničkoj izložbi teme ”Odraz”

Zašto?

Ovom izložbom želimo započeti suradnju s Vama studentima UMASA te studentima iz drugih gradova i država kako bismo se upoznali, stvorili tradiciju izlaganja studentskih radova, započeli sa zajedničkim projektima, radionicama, razmjenom izložbi te na kraju razmjenom studenata. Želja nam je vidjeti koliko se razlikuju naša shvaćanja i promišljanja, izvedba radova te što možemo naučiti jedni od drugih.

Za sada je suradnja s Akademijom primijenjenih umjetnosti u Rijeci započela odlično, a nadamo se da će tako biti i sa svima ostalima.

* Ova izložba će zahtijevati angažman svih akademija po pitanju organizacije prostora, tiskanja letaka i organizacije žirija (više o tome u tekstu u prilogu).

  1. Odraz