Doc. art. dr. sc. Sagita Mirjam Sunara s Odsjeka za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije u Splitu održala je 29. rujna 2020. godine mrežno predavanje ”Zaštita umjetničkih djela postavljenih u javnim prostorima: edukativne aktivnosti u okviru međunarodnog projekta Conservation of Art in Public Spaces (CAPuS)”.

Predavanje je bilo dio programa kojim Odsjek za konzervaciju-restauraciju sudjeluje u manifestaciji Dani europske baštine 2020., a prenosilo se na Facebook stranici Odsjeka.

Dr. sc. Sunara je voditeljica projekta CAPuS na Sveučilištu u Splitu. Pod okriljem Sveučilišta, odnosno Umjetničke akademije u Splitu, u okviru tog projekta osmislila je i provela niz edukativnih aktivnosti namijenjenih studentima konzervacije-restauracije. Sve su aktivnosti (bile) vezane za istraživanje i očuvanje skulptura na otvorenom, a bavile su se Parkom skulptura Željezare Sisak.