MATJAŽ DEBELJAK PICCOLO

Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu

26. – 29. 10.

Umjetnička akademija, Visoka – Glazbeni odjel, Fausta Vrančića 19 tel.021.453130

Piccolo recital, Ana Domančić, Matjaž Debeljak

28. 10., 20h

29. 10. – koncert polaznika

Cijena seminara:

350 kn – aktivni

100 kn – pasivni

Program prema izboru: Vivaldi,Damaré,Naudot,Génin,Donjon,Telemann

program