Konzultacije sa zainteresiranim kandidatima za upis na Preddiplomski studij glume održavaju se tijekom ljetnoga semestra akademske godine 2010/2011. svake srijede od 15.00 do 16.00 sati Umjetničkoj akademiji u Splitu, Zagrebačka 3.