Poštovane kolegice i kolege,
Sveučilište u Splitu u sklopu svojih aktivnosti vezanih za osiguravanje kvalitete provodi i Anketu za studentsko vrednovanje cjelokupne razine studija.
Anketa će se provoditi od 13. lipnja do 31. listopada 2016. godine.elektroničkim putem u obliku upitnika kojega je potrebno ispuniti, nakon obrane završnog/diplomskog rada.
Djelatnici Referade će vam prilikom preuzimanja potvrde o završetku studija, dodijelit šifru s kojom pristupate ispunjavanju ankete. Na papiriću s šifrom nalazi se i web adresa na kojoj pristupate ispunjavanju ankete kao i QR kod za lakši pristup putem mobitela.
Anketu možete ispuniti putem web-a ili mobitela i od kuće ili bilo koje druge lokacije. Anketa je dobrovoljna.
Cilj postupka je utvrditi zadovoljstvo i stavove studenata o cjelokupnom studiju (općim uvjetima studiranja, administrativnim i stručnim službama, sadržaju i organizaciji studijskog programa, provedbi nastave i postupcima procjene znanja, odnosu nastavnika prema studentu, institucionalnoj potpori studiranju, odnosima između studenata te ostalim aspektima studiranja) kako bi se ukazalo na mogućnosti poboljšanja kvalitete cjelokupnog studija.
Stoga Vas molimo da izdvojite 10-15 minuta vašeg vremena i pristupite ispunjavanju ankete.
Zahvaljujemo Vam na suradnji!
Odjel za kvalitetu UMAS