U petak 18. svibnja 2012. godine u 11:00 sati će se u dvorani A100 na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Ruđera Boškovića 32 održati promocija doktora znanosti. Tom prilikom bit će promovirani pristupnici koji su doktorsku disertaciju obranili na Ekonomskom fakultetu,  Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije, Kineziološkom fakultetu, Medicinskom fakultetu i Pravnom fakultetu. Detaljnije izvješće u prilogu.

  1. Promocija doktora znanosti 2012.