Prva natjecateljska Revija studentskih filmova UMAS 2019 Odsjeka za film i video održana je u ponedjeljak 24. veljače 2020. u kinoteci Zlatna vrata.

Idejni začetnik revije je viši predavač Dinko Božanić, nastavnik na Odsjeku za film i video.

Od Revije se očekuje da preraste u tradicionalan godišnji događaj koji bi se odvijao krajem studenog.

Na prvoj reviji prikazano je osam filmova autora: Ivona Knežević, Ivan Trpimir Lozić, Marino Paliska, Andrea Resner, Marita Bulimbašić, Ivan Tripar, Marko Višnjić i Ane Paška.

Žiri u sastavu izv.prof.art. Bruna Bebić, filmski kritičar Marko Njegić i asistentica Silvana Dunat, bivša studentica Odsjeka za film i video, dodijelio je glavnu nagradu filmu “Pandula” autora Marina Paliske.

Nagradu publike osvojio je film “Ko suza” autora Marka Višnjića.

Čestitamo!

Najava revije u Slobodnoj Dalmaciji.

Osvrt na održanu reviju

Razgovor sa dobitnikom nagrade publike