Sveučilište u Splitu uoči Smotre Sveučilišta organizira posjete

splitskim gimnazijama tijekom kojih će sastavnice Sveučilišta

predstaviti svoje studijske programe.

U prilogu je tekst obavijesti i raspored posjeta.

Odabir studija

PLAN POSJETA SASTAVNICA GIMNAZIJAMA