ŠUMAS

15. siječnja 2022. u 17 i u 19 sati

Scena A (Zagrebačka 3)

Ispit iz Scenskog pokreta studenata 1. godine glume

Mentori:

Jure Radnić, umjetnički asistent

Karolina Šuša, umjetnički asistent

Elena Nikolaeva, docent

Izvode:

Paula Japunčić, Marijan Kukulj, Jakov Kulić, Tara Kuster,

Deni Mašić, Ira Osibov, Lucija Škarica, Karla Šola

Muzičari, studenti saksofona:

Filip Dujmović, 5. god.

Vedran Momčilović, 3. god.

Ines Vrdoljak, 2. god.

Matija Petrić, 2. god.

Mentor muzičara:

Gordan Tudor, docent

 

 

Za dodatne informacije molimo da se obratite umjetničkom asistentu Juri Radniću: jure.radnic@gmail.com