U petak i subotu (18. i 19. prosinca 2020.) uz pridržavnje svih epidemiloških mjera održan je kolokvij iz predmeta “Gluma – uloga I”.

Molière: UČENE ŽENE

(Les femmes savantes)

Komedija u pet činova

Igrali su studentice i studenti 4. godine preddiplomskog studija Gluma:

CHRYSALE, imućni građanin            PETAR SALEČIĆ

PHILAMINTE, Chrysaleova žena      LARA JERONČIĆ

ARMANDE                                           DEA MARIA RAČUNICA

njihove kćeri:

HENRIETTE                                         NIKA PETROVIĆ

BÈLISE, sestra Chrysaleova               PAOLA KUVAČIĆ

CLITANDRE, ljubavnik Henriettin    LUKA ŠATARA

TRISSOTIN, učenjak                           LOVRE KONDŽA (18. 12.)

    STIPE JELASKA (19. 12.)

MARTINE, kuharica                            MIRNA MIHELČIĆ

BILJEŽNIK                                            STIPE JELASKA (18. 12.)

    LOVRE KONDŽA (19. 12.) 

 

Mentor:

Izv. prof. art. Goran Golovko

Katarina Romac, asistentica

Nenad Srdelić, asistent

 

Odjel za kazališnu umjetnost – Odsjek za glumu – akademska godina 2020./2021.