Ispitna produkcija kolegija “Gluma: Radnja 1”, prve godine preddiplomskog studija Glume

Umjetnička Akademija Sveučilišta u Splitu,

Zagrebačka 3
Scena A, 19 sati

Petra Krolo
Mia Bujan
Filip Luka Gospić
Zdravko Vukelić
Katarina Lekić
Danica Katunarić
Denis Tomić
Mate Tavrić
Tihomir Šiškov

 

izv. prof. art. Milan Štrljić
asistentica Petra Kovačić Pavlina
asistentica Monika Vuco Carev

Ulaz slobodan!