Ispit iz Scenskog govora:

Ivana Brlić Mažuranić: “Kako je Potjeh tražio istinu”

2. godina Glume

Zagrebačka 3 / Scena A

Bilo je to u vrlo davno doba. Na jednoj krčevini u staroj bukovoj gori živio starac Vjest sa svoja tri unuka. Desilo se, da je starac ostao sam sa svojom unučadi te ih othranio od malena…

Pripovijedaju:


Lara Jerončić
Dora Bogdanović
Stipe Jelaska
Lovre Kondža
Paola Kuvačić
Mirna Mihelčić
Nika Petrović
Dea Maria Računica
Petar Salečić
Luka Šatara

Mentorica: Bruna Bebić, izv.prof.art
Aneta Gotovac, asistentica