Pozivamo vas na predavanje i razgovor s umjetnicom Sanjom Iveković koje će se održati u četvrtak, 7. veljače u 17 sati u svečanoj dvorani Umjetničke akademije u Splitu (tvrđava Gripe) pod naslovom: Žene, konji, ratovi: praksa čini majstora.

Sanja Iveković diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1970., a već od 1973. godine je postavila temelje na području video umjetnosti u Hrvatskoj. U svome umjetničkom radu Sanja Iveković koristi fotografiju, video, performanse, akcije, instalacije i prostorne intervencije u javnom prostoru.

Pripada generaciji umjetnika koja se u povijesti hrvatske umjetnosti veže uz pojam nove umjetničke prakse, koja je početkom sedamdesetih težila redikalnom prevredovanju modernističke tradicije i uspostavljanju drugačijih estetskih I etičkih vrijednosti u umjetnosti.

Sanja Iveković je bila je prva u svojoj generaciji koja je zauzela jasno feministički stav.. Sedamdesetih se fokusira na dvije institucije koje su najodgovornije za kreiranje vizualne politike: tiskovne medije i državnu televiziju. U svom kritičkom, zapravo političkom, pristupu politici reprezentacije Sanja Iveković je bila i ostala izuzetno osjetljiva prema reprezentaciji žene u ovim institucijama moći, svjesna da su vizualne reprezentacije kulturne konstrukcije koje nam se nameću kao “prirodne činjenice.” U svojoj ukupnoj umetničkoj praksi, Sanja Iveković neumorno dekonstruira tu “prirodnost” vizualne reprezentacije ukazujući da je ona čist kulturni konstrukt.

Uz umjetničku aktivnost bavi se ženskim aktivizmom te je osnivačica i članica ženskih nevladine udruga Centar za ženske studije i Ženski umjetnički centar – Elektra.

Od 1971. izlagala je na mnogim izložbama u zemlji i inozemstvu a veće retrospektivne izložbe imala je u Innsbrucku, Berlinu, Koelnu, Geotheburgu, Barceloni, Utrechtu, Eindhovenu, Lodzu, New Yorku i Londonu.

Ovo gostujuće predavanje realizirano je u sklopu kolegija Feminizmi i društvene promjene u suvremenim umjetničkim praksama kojeg drži Natasha Kadin na UMAS-u, a omogućeno je u sklopu projekta PATTERNS iniciranog od Zaklade ERSTE i provedenog od strane WUS Austria.

Predavanje je otvoreno za javnost