Odsjek za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije u Splitu, specijalističko usmjerenje za konzervaciju-restauraciju štafelajnih slika i polikromiranog drva, najavljuje teorijsku-praktičnu radionicu “Metode hladnog dubliranja” koja će se održati 10. i 11. rujna 2018. u Splitu.

Voditeljice radionice su mag. Barbka Gosar  Hirci, Odjel za štafelajno slikarstvo, Restauratorski centar, Zavod za zaštitu kulturne baštine Slovenije (Oddelek za štafelajno slikarstvo, Restavratorski center, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije) i izv. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš, Odjel za restauraciju Akademije likovnih umjetnosti i oblikovanja Sveučilišta u Ljubljani (Oddelek za restavratorstvo, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani)

Suorganizator radionice je Galerija umjetnina u Splitu.

Teorijski dio radionice “Metode hladnog dubliranja”  otvoren je za javnost. Predavanje će biti na engleskome jeziku.

Praktični dio radionice “Metode hladnog dubliranja” nije otvoren za javnost (nije se moguće prijaviti za sudjelovanje).

 

PROGRAM RADIONICE

10. rujna 2018. (ponedjeljak)

9.00 – 10.30 Teorijski dio radionice (predavanje)
10.30 – 11.00 Pauza
11.00 – 14.00 Praktični dio radionice

11. rujna 2018. (utorak)

9.00 – 14.00 Praktični dio radionice

Detaljni program dostupan je ovdje.

 

MJESTO ODRŽAVANJA

Teorijski dio radionice održat će se u zgradi Uprave Umjetničke akademije u Splitu na adresi Zagrebačka ulica br. 3.

Praktični dio radionice odvijat će se u konzervatorsko-restauratorskoj radionici Galerije umjetnina u Splitu na adresi Ulica kralja Tomislava br. 15.

 

O radionici “Metode hladnog dubliranja”

Za dubliranje štafelajnih slika rabilo se puno različitih materijala. U konzervatorsko-restauratorskoj praksi primjenjuju se metode dubliranja bazirane na termoplastičnim ljepilima kao što je Beva 371 ili pak sintetički polimeri (ljepila) za hladno dubliranje. Upotrebom ljepila za hladno dubliranje mogući su razni načini reaktiviranja filma, smanjenje količine ljepila primjenom sistema točkastog lijepljenja (nap bond system), reaktiviranje filma otapalima, itd. Tehnike hladnog dubliranja omogućavaju stvaranje znatno reverzibilnijih sistema dubliranja i minimalan utjecaj na strukturu slike.

Radionica će se fokusirati na tehnike dubliranja Lascauxovim akrilnim ljepilima 303 HV i 498 HV i Plextolom B 500.

Sudionici će pripremiti platna i nanijeti materijale za lijepljenje. Kroz taj praktičan rad i demonstracije sudionici će biti osposobljeni samostalno koristiti tehnike hladnog dubliranja i razumjeti razlike među pojedinim ljepilima za dubliranje kao i razlike među različitim metodama rada.

Predavanja će pokriti slijedeće teme: razlike između sistema dubliranja termoplastičnim ljepilima i hladnih sistema dubliranja, kriterije za odabir prikladnih metoda dubliranja, svojstva akrilnih ljepila (Lascaux®, Plextol B 500), pripremu platana za dubliranje, izradu filma, tehnike dubliranja, tehničku opremu i materijale.

Lucija Močnik Ramovš i Barbka Gosar Hirci

 

 

Glavni organizator i osoba za kontakt: izv. prof. art. Jurica Matijević (jurica.matijevic@st.t-com.hr)