Izložba je rezultat zajedničkog projekta kojim je ostvarena suradnja Umjetničke akademija u Splitu sa Sveučilišnim odjelom za forenzične znanosti i Muzejom hrvatskih arheoloških spomenika. Materijali za izložbu su financirani iz studentskog projekta 3D2 koje financira Studentski zbor Sveučilišta u Splitu.

Linkovi:

Sve fotografije: https://drive.google.com/open…

Nekoliko izdvojenih i obrađenih: https://drive.google.com/open…

Sketchfab_VR1: https://sketchfab.com/mode…/c69ed93bedf249bfb7726e0ea13f2583

Sketchfab_VR2: https://sketchfab.com/mode…/9f03f8f891fb46d3bd3b48de2a713c88