U organizaciji Matice hrvatske u Splitu dr.sc. Ita Praničević Borovac, predavačica povijesti umjetnosti na Umjetničkoj akademiji u Splitu, održat će predavanje pod naslovom:

“TRAGOVIMA POMORSKIH SVETIŠTA SREDNJE DALMACIJE”

Predavanje će se održati u dvorani Ogranka Matice hrvatske, Marmontova 1/II, u utorak 18. lipnja u 19:30 sati

Radujemo se Vašem dolasku!