U suradnji Udruge KURS, Umjetničke akademije u Splitu i GALUM-a u utorak 4. srpnja 2017. godine u 20 sati u Galeriji umjetnina u Splitu održat će se predavanje Thomasa Elsaessera.

Muzej i pokretna slika: saveznici ili rivali?

Jedan od najznačajnijih fenomena u svijetu suvremene umjetničke scene – naizgled jako udaljen od gotovo svakodnevnih revolucija na internetu, ali ipak povezan s njima – je mjera u kojoj je pokretna slika preuzela – ili je bila preuzeta – od strane muzeja i galerijskih prostora.
Ovo predavanje će razraditi neke od razloga, dati primjere umjetnika, prakse i strategije, istodobno razmišljajući o posljedicama ovih promjena na oboje, muzejsko-galerijski kontekst i kinematografiju.

Thomas Elsaesser (rođen 1943, u Berlin-Charlottenburg-u) je važan predstavnik međunarodnih filmskih studija. Profesor emeritus i osnivač je Odsjeka za medije i kulturu Sveučilišta u Amsterdamu. Radio je kao gostujući profesor na mnogim europskim i američkim sveučilištima, kao npr. Sveučilište Yale, a trenutno predaje na Sveučilištu Columbia u New Yorku. Objavio je velik broj radova na temu filmske povijesti, teorije filma, novih medija te instalacijske umjetnosti. Knjige su mu prevedene na više od dvadeset jezika.

Predavanje će biti održano na engleskom jeziku.