Predavanje dizajnera Borisa Ljubičića na temu: Koncept u dizajnu
srijeda, 12. 5. 2010., 13:30h
prostorije DVK ili Velika dvorana na Gripama

Dizajn kao pragmatična kreativna disciplina u svojoj izvedbenoj formi skriva koncept. Da li je potrebno da koncept bude vidljiv i u kojim projektima je ozbiljno dizajnersko pitanje.

Boris Ljubičić u svojim projektima upravo varira ovu temu i s njom komunicira sa naširom javnošću.

  1. Više o predavanju
  2. http://umas.unist.hr/~tl/boris_ljubicic/