Doc. dr. sc. Ivica Mitrović je u sklopu DA festivala 18. siječnja održao on line predavanje na temu Kako promišljati drugačije budućnosti u “stvarnom svijetu”?.

Predavanjem je kroz primjere osobne edukacijske i dizajnerske prakse predstavio spekulativni dizajn, kao kritički i refleksivni dizajnerski pristup. Promišljanjem uloge tehnologije u svakodnevnom životu, na način da se ne bavi aplikacijama tehnologija, već njenim implikacijama, ova dizajnerska praksa spekulira o novim tehnološkim, ali i društvenim, ekonomskim i političkim konstelacijama budućnosti. Kroz imaginaciju i radikalni pristup, koristeći dizajn kao medij, spekulativna praksa potiče na razmišljanje, podiže svijest, propituje, provocira djelovanje, otvara rasprave te može ponuditi alternative nužne današnjem svijetu.

 

DA festival