Jadra Ryle: Predavanje „Ženstvena apstrakcija: rodna politika dekoracije u „Deset najvećih“ Hilme af Klint

3. prosinca 2021. u 11 sati

Visoka, Fausta Vrančića 17

U ovom predavanju predstavit ću inovativno čitanje radova švedske modernističke umjetnice Hilme af Klint (1862-1944). Kroz duboki angažman u raznim ezoteričnim pokretima s početka 20. stoljeća, af Klint je razvila apstraktnu estetiku koja u isto vrijeme izražava i vezana je uz kulturne i socijalne promjene modernizma. Iako ih je skrivala od očiju javnosti, njezini radovi prenose i rasvjetljavaju političke i estetske energije svoga vremena.

Kroz analizu serije slika “Deset najvećih” (1907.), posebno ću istražiti politiku dekoracije u apstraktnoj umjetnosti. Prateći odnos serije prema unosnijim, javnim i figurativnim dječjim ilustracijama koje je proizvela u istom razdoblju, istražit ću kako af Klint odgovara na suvremene rasprave o dekoraciji te kako isprepletene uloge dekorativnih motiva i rodne politike u njezinim radovima dovode do okretanja prema apstrakciji.

Dekorativni motivi za af Klint služe kao granični prostor između njezine javne i privatne prakse. S druge strane, za af Klint, dekoracija omogućuje razbijanje konvencionalnih okvira, dovodeći dekorativni okvir s ilustracija u središte njezine apstraktne estetike.

Nakon predavanja održat će se radionica ”pomnog čitanja” kratkih odlomaka iz teorijskih tekstova te zajednička diskusija.

O predavačici:

Jadra Ryle je na posljednjoj godini doktorskog studijskog programa iz povijesti umjetnosti i vizualnih studija na Sveučilištu u Manchesteru. Njezina disertacija Modern Woman: Hilma af Klint and the Emergence of Abstraction (Moderna žena: Hilma af Klint i pojava apstrakcije) bavi se analizom intersekcije apstrakcije, modernističkih ezoteričkih pokreta, spiritualnosti i feminizma u Europi na početku dvadesetog stoljeća.

Ryle je objavila više znanstvenih radova, te izlagala na brojnim međunarodnim znanstvenim skupovima. Uz to, bila je suradnica na više izložbi u Cambridgeu i Manchesteru, te edukatorica u Peggy Guggenheim muzeju u Veneciji.

#25godinaumasa