Pozivamo Vas na treće u ciklusu javnih predavanja nastavnika i studenata Odsjeka za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije:

Frane Mihanović, mag. med. rad.
DIGITALNA RADIOGRAFIJA
23. veljače (četvrtak) u 18.00 sati
Velika dvorana Umjetničke akademije, tvrđava Gripe