Doc. art. dr. sc. Sagita Mirjam Sunara (Odsjek za konzervaciju-restauraciju) jučer je održala izlaganje na međunarodnoj konferenciji o pripremi i odgovoru na krizne situacije u muzejima, arhivima i knjižnicama, koju su organizirali Francuska nacionalna knjižnica, Musée du quai Branly – Jacques Chirac, Sveučilište Sorbonne i Francuski zavod za norme. Njezino izlaganje bilo je naslovljeno “A worst-case scenario: an earthquake during a pandemic“, a govorila je o šteti koji su zagrebački muzeji pretrpjeli od potresa u ožujku 2020. godine te o spašavanju muzejske građe.
Dr. sc. Sunara je autorica i nositeljica nekoliko kolegija na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju konzervacije-restauracije, među ostalim i dvaju kolegija iz područja preventivne konzervacije: Osnove preventivnog konzerviranja i Preventivna konzervacija – studije slučaja.

­

­