‘O nemogućnosti i neizbježnosti predstavljanja’

Predavanje će se održati u utorak, 20. lipnja 2017. 18.00 sati u prostoru Galerije Umjetnina, Split.

Kustosica i profesorica dr Lina Džuverović (University of Reading) istražuje odnos između umjetničke autonomije i nacionalnog predstavljanja. Polazeći od pojma “soft power” kao jednog od  oruđa državnog aparata za izgradnju nacije, predavanje se usredotočuje na odnos između ideologije i umjetnosti. Zapitat će se da li je moguće da umjetničko djelovanje prekorači diskurs  nacionalne reprezentacije i zadrži razinu autonomije koja postoji i cirkulira po vlastitim uvjetima.
Nakon predavanja uslijediti će razgovor, koji će voditi direktor Galerije Umjetnina Branko Franceschi, s umjetnicom i profesoricom Sandrom Sterle i dr. Linom Džuverović.

 

 

Jasmina Cibic: fotografija iz rada ”Tear Down and Rebuild”, fotografija Ivan Petrović, 2015