Odsjek za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu u ožujku organizira dvodnevni ciklus predavanja prof. Hansa Portsteffena, gostujućeg predavača s Instituta za konzervatorsko-restauratorske znanosti Sveučilišta primijenjenih znanosti u Kölnu. Predavanja će se održati 4. i 5. ožujka na Odsjeku za konzervaciju-restauraciju UMAS-a u velikoj dvorani Umjetničke akademije (Glagoljaška bb), a teme će biti vezane uz konzervaciju-restauraciju štafelajnih slika i polikromiranog drva.

Sva su predavanja otvorena za javnost, stoga Vas pozivamo da nam se pridružite!

Raspored predavanja