U utorak, 17.11.2015. s početkom u 15:30 u sobi br. 13 (UMAS, Vrančićeva 19) održat će se predavanje na temu “Jednostavno liturgijsko višeglasje iz Dalmacije na primjeru najranijih sačuvanih izvora”.

Praksa višeglasnog pjevanja u okviru liturgije dokumentirana je već u 9. stoljeću u glasovitome traktatu Musica enchiriadis s kojim obično započinje nastavni sat iz notacije višeglasne glazbe Zapada. Ideja dodavanja nove dionice postojećoj vokalnoj dionici iz repertoara gregorijanskoga korala odnosi se na potrebu za vertikalnim ukrašavanjem tada svima dobro znanih koralnih melodija koje su se ponavljale iz godine u godinu na liturgijskim slavljima. Ta praksa s vremenom je postajala sve učestalija, i sve složenija, što je zahtijevalo njeno fiksiranje u notnome zapisu. Prvi takvi zapisi s hrvatskih prostora, točnije iz Dalmacije, datiraju u 13. odnosno 15. i 16. stoljeće. Nakon definiranja samog pojma „jednostavno višeglasje“, ovo će predavanje ponuditi detaljnu analizu zadarskoga Sanctusa te grupe od pet dvoglasnih napjeva Benedicamus Domino sačuvanih na Hvaru, s posebnim osvrtom na glasoviti trop na hrvatskome jeziku Evo je prišal. Uz ovaj analitički pogled u glazbenu fakturu, komentirat će se i liturgijsko-izvedbenite širi društveno-kulturološki aspekt ovih za hrvatsku glazbu važnih napjeva čija sporadičnost zapisivanja zasigurno upućuje na postojanje ove prakse i u nezapisanome obliku, kao dijela odnavno utihnule usmene predaje.

O predavaču

Hrvoje Beban diplomirao je muzikologiju 2009. na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, a jedan semestar studija proveo je u Grazu kao stipendist Sveučilišta Karl-Franzens. Doktorski studij upisao je 2011. na Universität für Musik und darstellende Kunst u Grazu (tema: Dominikanska koralna tradicija u kasnosrednjovjekovnoj Dalmaciji: Repertoarna analiza).Od 2009. zaposlen je kao asistent na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Član je Hrvatskog muzikološkog društva, Oratorijskog društva crkve sv. Marka, društva Plainsong and Medieval Music Society i studijske grupe Cantus planus pri Međunarodnom muzikološkom društvu (IMS).

Pozvani su svi zainteresirani studenti i profesori!

ULAZ SLOBODAN