Zadovoljstvo nam je najaviti peto u nizu javnih predavanja nastavnika i studenata Odsjeka za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije! U petak 30. ožujka, u velikoj dvorani Umjetničke akademije u tvrđavi Gripe s početkom u 18.00 sati, stručnjaci Odsjeka za zidno slikarstvo i mozaik Hrvatskog restauratorskog zavoda – Restauratorskog odjela u Splitu govorit će o svojim projektima:

Tonči Borovac, Ivana Jerković i Antonija Buljan

Restauratorsko-konzervatorski zahvati na stropnom osliku u palači Bajamonti-Dešković

Tonči Borovac, Antonija Buljan, Maja Kiršić i Josipa Milišić

Konzervatorsko-restauratorski zahvati na stropnim oslicima i dekoracijama hvarskog Kazališta