Salon Galić, HULU, 30.10.
Galerija Umjetnina, 31.10.
odsjek za Film i Video, UMAS, 2.11.

PROGRAM:

Ponedjeljak, 30.10. u 18 sati, šetnja i razgovor u salonu Galić, HULU
Uz izložbu Sandre Sterle “Otvoreni krug”.
Otvoreno za zainteresirane.

Walk and talk in Salon Galić,
exhibition Open Circle by Sandra Sterle
for the interested public, 30.10. at 18.00

Utorak, 31.10. Galerija Umjetnina, 19.00 h

predavanje/lecture:
Globalno kuriranje / Muzej u školi

Ulaz slobodan

Sažetak:
U proteklih petnaest godina muzeji zapadnog tipa pokazali su novi interes za širenjem svoje publike izvan opsega obrazovane srednje klase. No, studije pokazuju da se unatoč inovativnim obrazovnim programima i suvremenim pristupima izgradnji publike malo što promijenilo u smislu jednakog pristupa zadovoljstvu i znanju sadržanima u muzejima. U tom svjetlu, može li biti pravi korak da se muzej dovede u školu? Predavanje će gledati na praktično utemeljena istraživanja na tom polju, koja se nadahnjuju iz nekoliko primjera ne-zapadne muzejske prakse.

Global Curating/A Museum in a school

Abstract:
In the past fifteen years, Western-type museums have expressed a new interest in expanding their public beyond the scope of an educated middle class. But studies show that despite innovative educational programmes and contemporary approaches to audience-building, little has changed in terms of equal access to the pleasure and knowledge contained in museums. In this light, might it be the right step to take the museum into the school? The lecture will look at practice-based research into this field, which takes its inspiration from a few examples of non-Western museum practice.

Četvrtak, 2.11. 2017 u 9.30 h

Workshop s Ruth Noack
Tema: Otvoreni krug/ Open circle

Ruth Noack sa studentima Filma i Videa, UMAS
Ruth Noack with students Film and Video, UMAS

 

Kratka biografija:
Ruth Noack, autorica, likovna kritičarka, sveučilišna profesorica i izlagačica iz 1990-ih, obučena je kao vizualni umjetnik i povjesničar umjetnosti. Noack je bila kustosica Dokumente 12 (2007). Trenutno razvija “Ghosting the Nation” za Frans Hals-De Hallen (2018) i stvara novu ustanovu “Muzej u školi” (otvoriti će se 2020. godine).
Bila je voditeljica programa kuriranja suvremene umjetnosti, RCA / London (2012-13), djelovala je kao voditelj istraživanja za EU projekt MeLa – europski muzeji u dobu migracija. Bila je i Šaloun profesor u AVU / Pragu (2013.-14.) Vodila je radionicu kuriranja na međunarodnoom Gwangju Biennale (2014.) te vodi kolegij kuriranja na Međunarodnoj ljetnoj akademiji / Salzburg (2017). Od 2015. predaje na DAI / Arnhem.
Noack je bila predsjednica austrijskog dijela AICA (2002-3), bila je član brojnih žiriranja, među njima i za CCAA, a bila je izabrana za rezidenciju Goethe instituta u Salvadoru Bahia početkom 2017. godine.
Noack često objavljuje. Među njenim knjigama su: Sanja Iveković: Trokut (Afterall Books) i Agencija, Ambivalencija, Analiza. Približavajući se Muzeju s migracijom na umu (2013. godine).

Short bio:
Ruth Noack, author, art critic, university lecturer and exhibition maker since the 1990s, trained as a visual artist and art historian. Noack was curator of documenta 12 (2007). Currently, she is developing Ghosting the Nation, for Frans Hals-De Hallen (2018) and creating a new institution, A Museum In A School (to open in 2020).
Head of the Curating Contemporary Art Program, RCA/London (2012-13), Noack acted as Research Leader for the EU-project MeLa – European Museums in an age of migrations. She was Šaloun professor at AVU/Prague (2013-14), lead the Gwangju Biennale International Curator Course (2014) and will teach a Curatorial course at International Summer Academy/Salzburg (2017). Since 2015, she is teaching at the DAI/Arnhem.
Noack served as president of the Austrian section of AICA (2002-3), has been member of numerous jurys, amongst them for CCAA, and was chosen for the Goethe Institute residency in Salvador da Bahia beginning of 2017.
Noack publishes widely. Books include Sanja Ivekovic: Triangle (Afterall Books) and Agency, Ambivalence, Analysis. Approaching the Museum with Migration in Mind (both 2013).