Dr.sc. Joško Ćaleta, znanstveni suradnik instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu održat će dana 3. prosinca 2015. u 15 sati u dvorani Akademije na Visokoj, Fausta Vrančića 19, predavanje na temu: “Vokalna glazbena tradicija hrvatskih otoka”.