Na odsjeku Likovna kultura i likovna umjetnost, od 9. do 13. travnja 2018. održala se radionica male grafičke forme, koju je u sklopu CEEPUS Freemover mobilnosti vodila Renata Papišta-magistrica grafike, viša asistentica na Odsjeku grafike Akademije likovnih umjetnosti Univeziteta u Sarajevu.
Kroz pet radnih dana ostvarena je odlična suradnja koja je pored realiziranih radova u mediju grafike, rezultirala učvršćivanjem već dosta jakih veza između ove dvije akademije.
Radionica je temeljena na malim grafičkim formama sa tematikom splitske ćakule uz kavu, odnosno sa svakodnevnim kafanskim pričama. Mediju grafike se pristupilo na otvoreniji, experimentalniji način, tako da su neki radovi u konačnici postali grafički objekti i 3D instalacije.

Poveznica na facebook stranicu UMAS-a