45. zagrebački salon izbjeći će format tipične reprezentativne izložbe uvjetovane kustoskim konceptom. Umjesto toga želja Inicijalnog i Organizacijskog odbora te Upravnog odbora HDLU je da Salon posluži kao platforma za istraživanje, diskusiju i provjeru statusa tržišta umjetnina kao primarnog strukturnog problema korpusa nacionalne vizualne umjetnosti. Stoga će Salon kompleksnom prodajnom izložbom koja će obuhvatiti sve vidove suvremene umjetničke produkcije u nacionalnom obimu, potaknuti dijalog o ključnim problemima tržišta (crno tržište, autorska prava, sudjelovanje na međunarodnom tržištu umjetnina, odnos postojećih privatnih galerija i umjetnika, iskustva uspješnih tranzicijskih zemalja, iskustva razvijenog tržišta i slično), pružiti funkcionalni model legalne prodaje umjetnina te predočiti mogućnost zagrebačkog sajma umjetnina. Popratni programi uključuju javne tribine, ekspertne skupine i predavanja o tržišnim modelima u tranzicijskim zemljama i na razvijenom internacionalnom tržištu. Popratni programi sagledat će problem s aspekta, umjetnika, galerista, kupaca/kolekcionara, institucija, te razvijati međusektorski dijalog i pronalaženje zajedničkih interesa.

Više informacija na:

  1. http://www.hdlu.hr/2010/02/01/45-zagrebacki-salon-natjecaj/
  2. 45. zagrebački salon