U susret 1. Festivalu gudača u Omišu 18. svibnja 2022. 

1. Festival gudača u Omišu pokrenut je na inicijativu Davora Jelavić Šake, ravnatelja Osnovne Glazbene škole “Lovro pl. Matačić” Omiš uz suradnju Odsjeka za Gudačke instrumente i Gitaru Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu, Srednje Glazbene škole Makarska, Srednje Glazbene škole “Jakov Gotovac” Sinj, Osnovne Glazbene škole “Krsto Odak” Drniš te Privatne Osnovne Glazbene škole “Boris Papandopulo” Split.

Zajednička nam želja je da se ovaj Festival održava jedan put godišnje te da se proširi na sve glazbene škole u Dalmaciji na način da  planiranje, organizaciju i provedbu svih događaja svake godine preuzme jedan od sudionika.

Uvjeren sam da će ova inicijativa poslužiti boljoj suradnji svih gudačkih pedagoga i profesora u našoj Županiji te će nam pomoći u nastojanju da pojačamo interes učenika za studij gudačkih instrumenata i za razvoj njihovih vještina na svim razinama.

Profesori i studenti Umjetničke akademije dobit će još jednu mogućnost za prezentaciju svojih postignuća te otvoriti nove mogućnosti za povezivanje s Glazbenim školama i na taj način uzajamno poticati napredak u našoj struci.

Otvoreni smo za nove interesantne prijedloge i ideje koje će doprinijeti postizanju ovog cilja.

Iskreno se zahvaljujem Davoru Jelavić Šako i cijelom organizacijskom odboru Osnovne Glazbene škole Omiš na inicijativi oko organizacije ovog događaja i želim svima puno uspjeha u našem prvom susretu!

Vivat gudači!

 

Wladimir Kossjanenko, izv. prof.
Predstojnik Odsjeka za gudačke instrumente i gitaru
Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu

 

Programska knjižica

Plakat