Na temelju čl. 37. st.1. Statuta Sveučilišta u Splitu Povjerenstvo za prikupljanje prijedloga kandidata za izbor rektora  Sveučilišta u Splitu za upućuje poziv za dostavu prijedloga kandidata za izbor rektora za mandatno razdoblje od 1. listopada 2014. godine do 30. rujna 2018. godine.