Interakcije

Cilj novopokrenutog bloga je prenošenje vijesti i članaka, komentiranje i dokumentiranje aktivnosti vezanih za područje suvremenog dizajna koji je vezan za nove tehnologije. Zapravo se radi o nastavku aktivnosti promoviranja dizajn interakcija, kao relativno novog dizajnerskog područja, koje već dulje vrijeme provodi Odsjek za dizajn vizualnih komunikacija Umjetničke akademije u Splitu.

Iako je blog prije svega usmjeren studentima i studenticama dizajna i svih srodnih područja (u skladu sa samom multidisciplinarnošću ovog područja), želja je i ponuditi sadržaje koji će također biti zanimljivi praktikantima i teoretičarima. Cilj bloga je i otvaranje tema i iniciranje rasprava vezanih za ulogu dizajna u društvu i promišljanju budućnosti.

Link: Blog o dizajnu interakcija