Obrana diplomskog rada Luke Demarina na studiju Glazbene teorije održat će se u utorak 25. rujna 2018. godine u 11 sati, u zgradi Glazbenog odjela na Visokoj.

Luka Demarin diplomirat će sa temom Istarska ljestvica u djelima hrvatskih skladatelja.

Mentorica na diplomskom radu: red. prof. dr. sc. Mirjana Siriščević